Ostatnio na jednym z polskich kanałów YT pojawiła się Zasada 3-3-3 (3 dni - 3 tygodnie - 3 miesiące) w odniesieniu do papug. Co to właściwie jest i czy powinno się ją stosować do papug?

Jest to zasada opracowana dla PSÓW adoptowanych ze schroniska i obrazuje proces adaptacji zwierzęcia w nowym środowisku. Jej celem jest pokazanie nowym opiekunom przez co w ich domu przechodzi pies wzięty ze schroniska. Uczy jak postępować, jak unikać błędów i jakie zachowania psu wybaczać. Zasada ta nie ma nic wspólnego z oswajaniem, albowiem psów się nie oswaja.

Oczywiście nie jest tak, że każdy pies wpasuje się w te ramy czasowe. M.in. z tego powodu zasada ta jest krytykowana przez niektórych behawiorystów. Można jednak powiedzieć, że bardziej chodzi tu o pokazanie trzech etapów adaptacji psa i przeciętnego czasu ich trwania (kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy) niż określenie sztywnych ram czasowych.

Czy zasadę tą można przenieść na papugi? Czy dane z tej zasady można skopiować dla papug? Według mnie nie można i tak naprawdę nie spotkałam się z nią w żadnym poważnym opracowaniu.

Dlaczego nie można? Przede wszystkim psy są gatunkiem udomowionym, w związku z czym wszelkie procesy związane z człowiekiem i wzajemnymi relacjami przebiegają u nich całkiem inaczej niż u papug, które są zwierzętami nieudomowionymi. W ogóle psychika psów funkcjonuje inaczej niż psychika papug.

Nie ma więc żadnego uzasadnienia dla przeniesienia zasady na papugi. Bo jak można przenieść zasadę opracowaną dla psów na papugi? Na dodatek zasadę dotyczącą psów adoptowanych ze schroniska na papugi w ogóle? I to nie tylko ogólnie okresy adaptacji, ale wszystkie dane liczbowe oraz te na temat zachowania psów w nowym domu. Wszystko po prostu skopiować i przetłumaczyć. Gdybyśmy przyjęli, że Zasadę 3-3-3 możemy zapisać identycznie dla papug jak dla psów, to musielibyśmy uznać, że psychika papug jest identyczna jak psów i zachowują się one w stosunku do człowieka identycznie. A przecież wiemy, że tak nie jest, i nie trzeba do tego być behawiorystą czy zoopsychologiem.

Na pewno jednak także u papug możemy wyróżnić kilka okresów adaptacji. W kolejnym wpisie postaram się scharakteryzować te okresy, choć od razu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że czynniki od których zależy proces adaptacji papug w nowym środowisku są tak złożone, że nie ma w ogóle mowy o jakiejś wspólnej dla wszystkich papug zasadzie. I to nie tylko w zakresie czasu trwania, ale też jeśli chodzi o zachowanie i potrzeby, a także wymagania co do naszego postępowania. I są tutaj diametralne różnice. Np. papugę z woliery musimy na początku zostawić w spokoju, ale papugi ręcznie karmionej i przyzwyczajonej do człowieka nie możemy zostawić samej sobie, taka papuga od początku wymaga bliskiego kontaktu z człowiekiem. Ale o tym wszystkim innym razem.